00 SEEDS BANK FEMINIZADAS

 

 

00 Hashchis     00 Kush     Bubble Gum     California kush

00 Hashchis

 

00 Kush

 

Bubble Gum

 

California Kush

 

Caramel Kush     Chocolate Cream    

Chocolate Kush

   

Caramel Kush

 

Chocolate Cream

 

Chocolate Kush

 

Chocolate Skunk

 

Female Colecction #1     Female Colecction #2     Female Mix     Hashchis Berry

Female Colecction #1

 

Female Colecction #2

 

Female Mix

 

Hashchis Berry

 

Northern Lights     Sweet Critical     Sweet Soma    

Northern Lights

 

Sweet Critical

 

Sweet Soma